I pa verifikuar

Vlore, vidhen votat e PKD-se

17:37 Jun 24 2015 Vlorë, Shqipëria

Vlore, vidhen votat e PKD-se
Përshkrimi
Ja si vidhnin votat e PKD ne KZAZ 83 Ali Demi
Kryetari i PKD dega Vlore konstatoi vjedhje ne kete kuti me tavoline 03.
Besueshmëria: UP DOWN 0

Raporte plotësuese

Kandidati i Ps,vlore ne ambjentet e universitetit

14:40 May 24, 2015

Vlorë, Shqipëria, 0 Kms

Vlore, Drejtues te Administrates fushate ne orarin zyrtar.

14:35 Jun 05, 2015

Vlorë, Shqipëria, 0 Kms

Vlore, provime dhe zgjedhje ne te njejtin vend

11:32 Jun 08, 2015

Vlorë, Shqipëria, 0 Kms

Vlore, demtohen serish stendat e kandidatit Deromemaj

00:47 Jun 17, 2015

Vlorë, Shqipëria, 0 Kms

Të drejtat © Albanian Institute of Science 2015 Powered by the USHAHIDI PLATFORM