I verifikuar

Këshilltarët e bashkisë së Kukesit genjejnë zgjedhesit.

09:11 Jun 26 2015 Kukës, Shqipëria

Këshilltarët e bashkisë së Kukesit genjejnë  zgjedhesit.
Përshkrimi
Kukesi mban prej vitesh listen e rekordeve per numrin e partive që shumë pak jua dinë emrin që janë perfaqesuese në Këshillin e Bashkisë.Por rekordi më l lartë ështe kete vit, ku ne keshill perfaqesohen 24 parti me nga 1 keshilltare, pa llogaritur 6 parti të tjera që kanë mbi një keshilltar.Por e veçanta e ketyre zgjedhjeve per në keshillin e bashkisë është se zgjedhesit nuk e kanë njohur fare personin, por kanë votuar vetem numrin.Në shumë raste është paraqitur vetë këshilltari per të kerkuar vota, në raste të tjera vëllai apo motra në bazë të njohjeve , ku edhe keto janë paraqitur te zgjedhesit sikur po kandidonin vetë ata, por në fakt kanë genjyer, per shkak të mbledhjes së votave.Ja pra se sa vlerë kanë zgedhjet për në Këshillat bashkiakë.Zgjedhesi nuk njeh as kandidatin, pa le më platformen, por kanë votuar vetëm numrin
Besueshmëria: UP DOWN 1

Raporte plotësuese

Fitore e thellë e kandidatit të APPD-së ne Kukes

19:26 Jun 22, 2015

Kukës, Shqipëria, 0 Kms

Qendra votimi jashte funksionit

20:40 Jun 20, 2015

Fshati Gjegjen ne komunen Terthore, 13.82 Kms

Edhe kompanitë private në dispozicion te votave

12:00 May 27, 2015

Rruga e Kombit, segmenti Kukes-Morin, 14.42 Kms

Janë të lirë por votojnë në burg

08:56 Jun 26, 2015

Burgu i Kukesit,rruga Sule Elezi-Kukes, 18.98 Kms

Posteri I PR-së në afersi të qendres votimit

14:22 Jun 21, 2015

Poliklinika ne lagjen nr.2 te qytetit Kukesit, 19.34 Kms

Të drejtat © Albanian Institute of Science 2015 Powered by the USHAHIDI PLATFORM