I pa verifikuar

Sektori Publik abuzohet ne fushaten e Dibres, makina te doganes perdoren per fushate

11:12 Aug 26 2016 Peshkopi, Dibër, Qarku i Dibrës, Shqipëria

Sektori Publik abuzohet ne fushaten e Dibres, makina te doganes perdoren per fushate Sektori Publik abuzohet ne fushaten e Dibres, makina te doganes perdoren per fushate
Përshkrimi
Makina te drejt te pergj te Doganave perdoren ne fushaten per zgjedhje te pjesshme 11 shtator bashkia Diber.
Neni 88*

Ndalimi i përdorimit të burimeve publike në mbështetje të subjekteve zgjedhore

1. Me përjashtim të rasteve të parashikuara me ligj, nuk mund të përdoren ose të vihen në mbështetje të kandidatëve, të partive politike ose të koalicioneve në zgjedhje burime të organeve apo enteve publike në nivel qendror ose vendor, apo çdo lloj enti tjetër ku shteti zotëron kapitale apo kuota ose/dhe emëron shumicën e organit mbikëqyrës apo organit administrues të entit, pavarësisht nga burimi i kapitalit ose pronësia.
Besueshmëria: UP DOWN 1

Raporte plotësuese

Incidente dhe keqperdorime te fondeve , tensionojne situaten ne Diber.

10:51 Jun 19, 2015

Peshkopi, Dibër, Shqipëria, 0 Kms

Tension ne komunen Selishte, Diber.

20:10 Jun 21, 2015

Selishtë, Dibër, Shqipëria, 14.69 Kms

Keqperdorimi i administrates

12:02 May 25, 2015

Zall-Dardhë, Dibër, Shqipëria, 15.69 Kms

Mbyllet procesi i votimit ne te gjitha qendrat e votimit ne Diber.

20:14 Jun 21, 2015

Dibër, Shqipëria, 22.06 Kms

Parregullsi lista e zgjedhesve

10:50 May 07, 2015

Bulqizë, Dibër, Shqipëria, 23.84 Kms

Të drejtat © Albanian Institute of Science 2015 Powered by the USHAHIDI PLATFORM